FUNDACJA URSZULI SMOK "PODARUJ ŻYCIE"


Założycielką i prezesem Fundacji jest Urszula Smok, która chorowała na białaczkę i jest po przeszczepie szpiku kostnego. Po powrocie do zdrowia, w 2001 roku utworzyła Fundację, która niesie pomoc chorym onkologicznie i hematologicznie. W 2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem naszej działalności jest pomoc dzieciom i dorosłym chorym na białaczkę i inne nowotwory, osobom po przeszczepie szpiku, popularyzowanie idei dawstwa szpiku oraz prowadzenie jedynego w Polsce południowej Rejestru Dawców Szpiku, który współpracuje z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu.

Udostępniamy konto (subkonto) pacjentom (także w ramach tzw. 1%), a w miarę możliwości udzielamy pomocy finansowej chorym z całej Polski. Od kilku lat realizujemy także programy pomocowe niwelujące bariery finansowe w dostępie pacjentów do leków.
 
Fundacja prowadzi wielowymiarowe działania w zakresie ochrony zdrowia, znana jest z takich akcji jak np.: coroczny Marsz Nadziei i Życia, Krakowskie Konferencje medyczne, Torebka i krawat naszpikowane dobrem, wyjazdy integracyjne dla rodzin dotkniętych problemem choroby nowotworowej, a także działania informacyjne dot. dawstwa szpiku kostnego i profilaktyki chorób nowotworowych. Nasze działania dążą do aktywizacji pacjentów, uświadomienia zdrowym sytuacji osób chorych oraz integracji tych dwóch środowisk.

  

Więcej o naszej działalności
na stronie internetowej:
www.podarujzycie.org